Ambachtsweg 2 - 8131 TW Wijhe
T: 0570-523080 - E: info@alberstechniek.nl

Draaibaar zonnepaneel

Enkele jaren geleden zagen wij dat de prestaties van veldopstellingen voor zonnepanelen beter kunnen, beter moeten zelfs. We stelden het doel om innovatieve constructies te ontwikkelen die de panelen laten meedraaien met de zon. Hierdoor kan er 30-40% meer energie opgewekt worden ten opzichte van vaste zuidgeoriënteerd opstellingen met hetzelfde aantal zonnepanelen en wordt de energie daarnaast beter verdeeld over de dag opgewerkt. Dit resulteert in een hogere zelf-consumptie van de energie en verlaagd de druk op het elektriciteitsnet. Deze constructies produceren wij onder de naam Suntrecs. Kijk voor meer informatie op suntrecs.nl

Modellen

Momenteel bieden wij twee nieuwe, standaard modellen van de meedraaiende systemen aan: een 12-paneels en een 16-paneels model. Het eerst genoemde model is in staat om jaarlijks ±6750 kWh op te wekken, afhankelijk van de exacte locatie. Voor het model met 16 panelen is dit ±9000 kWh per jaar. Het zijn zogenaamde 1-assige systemen, wat betekent dat de zon enkel tijdens zijn dagelijkse beweging van Oost naar West wordt gevolgd. De zonnepanelen hebben een vaste hoek, wat een uiterst robuuste constructie oplevert.

Voordelen

– 30 tot 40 % meeropbrengst
– Hoger zelfverbruik van energie
– Geen piek in de opwekking
– Begroeiing en biodiversiteit

Kijk voor meer informatie op suntrecs.nl